Lund City

Körkonsert med Mejeriets Musikskola

Då var det återigen dags för Mejeriets körer att visa upp vad de jobbat på under terminen! Under kvällen kommer alla körer från vår musikskola att inta scenen:

LillMejjan – kören för 4-6åringar
MellanMejjan – kören för 7-10åringar
StorMejjan – kören för 11-14åringar
Popkören – vår vuxenkör med pop- och rockbaserad repertoar
Spela För Livet Kören – vår kör för sångglada 55+are

Mat och dryck kommer att finnas att köpa i restaurangen!

Datum, Tider, Plats

Visa fler tider...
  • Mejeriet
  • Mejeriet

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Nyheter och information för dig som driver verksamhet i stadskärnan eller på annat sätt är engagerad i utvecklingen av Lund City.
© 2024
Lund City. Alla rättigheter förbehållna.