Lund City

OBS! Nytt datum 1/2! Klimatet ur olika perspektiv

OBS! Nytt datum 1/2 kl 18.

Klimatet ur historiskt, politiskt och framtida perspektiv.

Efter att Arne L Persson blev medveten om allvaret med den globala uppvärmningen har han skrivit två böcker i ämnet; För trädets skull och För Jordens skull. Med den senare som utgångspunkt håller Arne en kombinerad föreläsning och frågestund. Allt sett ur ett såväl historiskt, kunskapsmässigt, ekonomiskt som framtida perspektiv.

Datum, Tider, Plats

Visa fler tider...
  • Lunds stadsbibliotek
  • Lunds stadsbibliotek

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Nyheter och information för dig som driver verksamhet i stadskärnan eller på annat sätt är engagerad i utvecklingen av Lund City.
© 2024
Lund City. Alla rättigheter förbehållna.