Lund City

Hotade växter i Botan

Botaniska trädgården i Lund bedriver ett bevarandeprojekt med odling av några av Skånes hotade vilda växter. Trädgårdsmästare Joel Levin visar odlingarna och berättar om projektet. Vi tittar även på en del av de intressanta växter som står mer eller mindre förvildade i parken.

Besöket sker i samarbete med Lunds Botaniska Förening. Samling kl 17 vid entrén till växthusen i Lunds Botaniska Trädgård.

Datum, Tider, Plats

Onsdag 12 juni 2024, kl 17:00

Om 17 dagar
Visa fler tider...
  • Botaniska trädgårdens växthus
  • Lunds Naturskyddsförening

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Nyheter och information för dig som driver verksamhet i stadskärnan eller på annat sätt är engagerad i utvecklingen av Lund City.
© 2024
Lund City. Alla rättigheter förbehållna.