Lund City

Hållbart skogsbruk i Europa

Skogen kan ha en stor påverkan på vårt framtida klimat, men ett dåligt planerat skogsbruk kan göra skogen mer sårbar för torka, bränder och insektsangrepp. Då blir skogen inte heller lika effektiv på att bromsa den globala uppvärmningen. Adam Kristensson är docent vid LTH och huvudkoordinator för CLIMB-FOREST, som med hjälp av lokala samhällsaktörer och skogsnäringen vill få fram ett hållbart skogsbruk för Europa. Arrangeras i samarbete med Lunds Naturskyddsförening och Lunds universitets Hållbarhetsforum. En del av Miljöföreläsningsserien. Fri entré, ingen föranmälan.

Datum, Tider, Plats

Visa fler tider...
  • Stadsbiblioteket, S:t Petri Kyrkogata 6, 222 21 n222 21 Lund, Sweden
  • Lunds stadsbibliotek

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Nyheter och information för dig som driver verksamhet i stadskärnan eller på annat sätt är engagerad i utvecklingen av Lund City.
© 2024
Lund City. Alla rättigheter förbehållna.