Lund City

Från cellodling i plastskålar till miniorgan och människor på chip

Inom den medicinska forskningen och läkemedelsutvecklingen har vi länge förlitat oss på enkla cellodlingsmodeller i plastskålar. De första mänskliga cellerna odlades i mitten på förra seklet och i stort sett samma metoder används än idag för många celltyper.

Från dessa enklare cellodlingar i plastskålar har vi under det senaste decenniet tagit ett stort steg framåt inom medicinsk forskning och läkemedelsutveckling. Genom framväxten av organoider, små miniorgan som odlas i ett labb, och organ-på-chip, dynamiska cellmodeller som efterliknar mänskliga organ, har vi möjlighet att studera celler på ett helt nytt sätt. Dessa banbrytande framsteg öppnar upp för spännande möjligheter att bättre förstå sjukdomar, utveckla nya behandlingar och forma framtidens medicin.

Föreläsare är Maria Antfolk, biträdande universitetslektor vid Avdelningen för Biomedicinsk teknik. Arrangeras i samarbete med Lunds universitet och Crafoordska stiftelsen.

Fri entré, ingen föranmälan.

Datum, Tider, Plats

Visa fler tider...
  • Lunds stadsbibliotek
  • Lunds stadsbibliotek

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Nyheter och information för dig som driver verksamhet i stadskärnan eller på annat sätt är engagerad i utvecklingen av Lund City.
© 2024
Lund City. Alla rättigheter förbehållna.