Lund City

Föreläsning och boksamtal: Modernismen under omprövning

Välkommen på bokpresentation och föreläsning!

I samband med presentationen av boken Modernismen under omprövning – 1980–2020 ger arkitekt Thomas Hellquist en föreläsning om samtidsarkitekturens dilemma och samtalar med förlagets redaktör arkitekt Pär Eliaeson om framtida möjligheter för byggnadskonsten. I Auditoriet. Vi bjuder på dryck och tilltugg efteråt.

Ingår i entréavgiften, ingen förhandsbokning.

Om boken Modernismen under omprövning – 1980–2020
Som en del av Arkitekturtidskriften KRITIK:s 15-årsjubileum ger Syntes förlag ut tre volymer med artikelsamlingar av ledande medarbetare. Först i raden är Thomas Hellquist, arkitekt och professor emeritus i Arkitektur och gestaltning, verksam i Lund. Hellquist är en förgrundsgestalt inom den svenska postmodernistiska rörelsen på arkitekturens område. 1980 var han med och startade tidskriften Magasin Tessin som var ett forum för de nya idéer som spreds inom filosofi och kultur vid denna tid. Kritiken av den rådande modernistiska ideologin och estetiken var huvudsak, en diskussion som är helt relevant fortfarande. Vi lever fortfarande i ett postmodernt tillstånd. Artikelsamlingen tar sin början 1980 med texter ur Magasin Tessin. Efter tidskriftens nedläggning i slutet av 1980-talet var Thomas Hellquist verksam som skribent i bland annat Tidskriften Arkitektur och i dagspress. Under det senaste decenniet har Thomas texter huvudsakligen publicerats i Arkitekturtidskriften KRITIK. Dessa tre epoker är alla representerade i bokens 40 artiklar från 40 år.

Datum, Tider, Plats

Visa fler tider...
  • Kulturen i Lund
  • Kulturen i Lund

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Nyheter och information för dig som driver verksamhet i stadskärnan eller på annat sätt är engagerad i utvecklingen av Lund City.
© 2024
Lund City. Alla rättigheter förbehållna.