Lund City

Fåglar i staden och i trädgården

Hur påverkas fåglar av den miljö vi skapat i våra städer och trädgårdar? Och vad kan vi göra för att de ska få det bättre? Om detta föreläser Susanne Åkesson och Johan Kjellberg Jensen från naturvetenskapliga fakulteten i Lund. Susanne Åkesson forskar kring fåglars och andra djurs flyttning och navigation och Johan Kjellberg Jensen studerar hur städer påverkar insekters och fåglars hälsa. 

Arrangeras i samarbete med Lunds Naturskyddsförening och Lunds universitets Hållbarhetsforum. En del av Miljöföreläsningsserien. Fri entré, ingen föranmälan.

Datum, Tider, Plats

Visa fler tider...
  • Stadsbiblioteket, S:t Petri Kyrkogata 6, 222 21 n222 21 Lund, Sweden
  • Lunds stadsbibliotek

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Nyheter och information för dig som driver verksamhet i stadskärnan eller på annat sätt är engagerad i utvecklingen av Lund City.
© 2024
Lund City. Alla rättigheter förbehållna.