Lund City

Curator guided tour – ways of unseeing

Curator guided tour – Ways of Unseeing
Thursday 18 January at 3 pm
Welcome to join Silver Carlsson, curator of the exhibition, on a guided tour!
Please note that the tour will be held in English.
Free entrance.

Lunds konsthall
16 September 2023 – 21 January 2024

Ways of Unseeing

Harun Farocki, Cecilia Germain, Maria Jacobson, Chloé Galibert-Laîné & Kevin B. Lee, Trinh T. Minh-ha, Patricia Morosan, Magnhild Øen Nordahl, Elske Rosenfeld, Birender Kumar Yadav.

Ways of Unseeing brings together artworks that refer in various ways to the inadequacies of visual representation. The participating artists all work with different ways of evoking the invisible through the adoption of absence as an artistic strategy. Rather than suggesting that one way of depicting the world is superior to another, they emphasise the fact that each method of representation offers its own specific opportunities and limitations.

The title of the exhibition is a reference to art critic John Berger’s (1926–2017) popular and ground-breaking 1972 TV series Ways of Seeing and the eponymous companion book. Berger wanted to make the contents of traditional painting accessible, and dispel the public’s sense that they were clouded in obscurity. He set out to challenge the notion that understanding an artwork requires specialised knowledge of art history. His demystification of visual codes was only made more effective by the way he connected historical subjects to aspects of popular culture and the visual idiom of the commercial world.

Image: Curatorial image atlas from the exhibition. Photo: Silver Carlsson

—————————
Kuratorsvisning – Ways of Unseeing
Torsdagen den 18 januari kl 15
Följ med Silver Carlsson, kurator för utställningen, på en guidad visning!
Observera att visningen hålls på engelska.
Fri entré.

Lunds konsthall
16 september 2023 – 21 januari 2024

Ways of Unseeing

Harun Farocki, Cecilia Germain, Maria Jacobson, Chloé Galibert-Laîné & Kevin B. Lee, Trinh T. Minh-ha, Patricia Morosan, Magnhild Øen Nordahl, Elske Rosenfeld, Birender Kumar Yadav.

Ways of Unseeing samlar konstverk som på olika sätt framställer den visuella återgivningens otillräcklighet. De deltagande konstnärerna arbetar med möjligheter att frammana det osynliga, med frånvaro som konstnärlig strategi. Istället för att antyda hur ett sätt att skildra världen är bättre än något annat, betonas hur olika metoder att återge har sina specifika möjligheter och begränsningar.

Utställningens titel hänvisar till konstkritikern John Bergers (1926–2017) populära och banbrytande tv-serie och bok Ways of Seeing från 1972. Berger ville tillgängliggöra det traditionella måleriets innehåll, något som ofta var höljt i dunkel för den bredare allmänheten. Han reagerade mot föreställningen att en förståelse av ett verk krävde expertkunskaper om konstens historia. Avmystifieringen av visuella koder kunde inte annat än gynnas av att historiska motiv relaterades till populärkultur och den kommersiella världens bildspråk.

Datum, Tider, Plats

Visa fler tider...
  • Lunds konsthall
  • Lunds konsthall

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Nyheter och information för dig som driver verksamhet i stadskärnan eller på annat sätt är engagerad i utvecklingen av Lund City.
© 2024
Lund City. Alla rättigheter förbehållna.