Lund City

Biologisk mångfald vid vägarna

Det finns mer än 200 000 km vägnät i Sverige, och vägkanter är en av få miljöer där man fortfarande kan hitta växter och djur som var vanliga i det äldre odlingslandskapet. Kan vägkanter gynna de pollinerande insekterna – eller riskerar de snarare att bli överkörda av bilar? Vad kan myndigheter, kommuner och privatpersoner göra för att öka den biologiska mångfalden längs vägarna?

Föreläsningen delas av Sofia Blomqvist, doktorand i miljövetenskap vid Lunds universitet som forskar om dessa frågor i samarbete med Trafikverket, och Ebba Werner, som är engagerad i Naturskyddsföreningens projekt Världens längsta blomsteräng. Arrangeras i samarbete med Lunds Naturskyddsförening och Lunds universitets Hållbarhetsforum. En del av Miljöprogram-serien.

Fri entré, ingen föranmälan.

Datum, Tider, Plats

Visa fler tider...
  • Lunds stadsbibliotek
  • Lunds stadsbibliotek

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Nyheter och information för dig som driver verksamhet i stadskärnan eller på annat sätt är engagerad i utvecklingen av Lund City.
© 2024
Lund City. Alla rättigheter förbehållna.