OM LUNDCITY

Lund city

Citysamverkan

Citysamverkan verkar för att Lunds centrum med närmare 600 butiker ska bli en av Öresundsregionens mest attraktiva mötesplatser att uppleva, verka, bo och handla i. Genom samverkan mellan handel, fastighetsägare och Lunds kommun och andra aktörer som verkar i de centrala delarna av staden ska centrum göras mer attraktiv. Det handlar om parkeringsfrågor, öppettider, renhållning, skyltar, belysning mötesplatser, en levande handel och mycket, mycket mer … Allt för att du och alla andra besökare ska trivas!

info@lundcity.se

Fastighetsföreningen Lunds City

Fastighetsföreningen Lunds City registrerades 1997 och har till ändamål att verka för utvecklingen av Lunds stadskärna. Föreningen är en aktiv och drivande aktör bland medlemmarna i Citysamverkan så att Citysamverkan når ett resultat i form av konkreta och synliga åtgärder. Föreningen bör genom Citysamverkan  verka för god tillgänglighet till stadskärnan och för ett gynnsamt klimat för cityhandel i Lund.

Lediga lokaler i Lund – länk till Objektvision

 

Handelsföreningen

Handelsföreningen arbetar för att ta vara på och utveckla kvalitet, hållbarhet och säkerhet i ett blomstrande handels- och service klimat i Lund. Välkommen att kontakta Handelsföreningens ordförande Mai von Gegerfelt, info@handelsforeningen.se.

 

lundcity.se

Lundcity.se presenterar närmare 600 butiker, restauranger och andra verksamheter i centrala Lund. För att sidan ska hållas aktuell är vi angelägna om att få information om nya verksamheter och förändringar i befintliga verksamheter. För medlemmar i Handelsföreningen finns möjlighet att presentera sin verksamhet med en kort text, max 50 ord på svenska respektive engelska, logotyp samt upp till tre bilder i liggande format (700 pixlar breda). Skicka uppdateringar, texter, bilder och synpunkter till Frida Rundberg, frida@frdesign.se.