cityutvecklare

Lund Citysamverkan presenterar:
Isabel Gölles, cityutvecklare

Utifrån positionen som en av Sveriges attraktivaste stadskärnor att uppleva, verka, bo och handla i, höjer vi nu ambitionsnivån ytterligare. Vi är mycket glada över att berätta att Lund Citysamverkan genomför sin hittills största satsning och anställer en cityutvecklare. Med en cityutvecklare på plats får arbetet med att stärka, profilera och utveckla stadskärnan och platsvarumärket en större tydlighet och kontinuitet.

Lund Citysamverkans tre parter, Fastighetsföreningen Lund City, Handelsföreningen och Lunds kommun, ser med stor tillförsikt och höga förväntningar fram emot att gemensamt fortsätta arbetet med att skapa attraktiva miljöer i det offentliga rummet. Livet som utspelar sig mellan husen med spännande, trygga och behagliga mötesplatser i en unik historisk inramning bidrar med stor attraktivitet i den kreativa och dynamiska stad som är Lund. Vi hoppas ytterligare förbättra förutsättningarna för butiker, caféer, restauranger och tjänsteföretag som driver sina verksamheter i stadskärnan, och samtidigt inspirera till och främja nyetableringar.

En cityutvecklare innebär också en oberoende person som kan ställa krav på alla inblandade aktörer, balansera olika intressen, och se till att projekt både initieras och genomförs. Vi har i Isabel Gölles funnit en mycket kompetent person med lång och gedigen erfarenhet av att driva dessa frågor, bland annat i rollen som VD för Eskilstuna Innerstad AB och som konsult i platsutveckling.

“Det ska bli mycket spännande att arbeta med utvecklingen av Lund city. Vi ska tillsammans arbeta fram en strategi utifrån beprövade stadsutvecklingsmodeller men också gå från ord till handling”, säger Isabel Gölles, som börjar sin tjänst den 1:e maj.

Vi hälsar henne varmt välkommen till Lund!

Lund Citysamverkan

Håkan K. Pålsson
ordf. Lund Citysamverkan
hp@innerfuture.com

Mirja Jönsson
Paulssons Fastigheter, ordf. Fastighetsföreningen Lunds City
mirja@paulssons.se

Sven Petter Hovelius
Lexis Papper, ordf. Handelsföreningen
info@handelsforeningen.se

Mikael Fritzon
Teknisk direktör Lunds kommun
mikael.fritzon@lund.se