Älska din Stadskärna

Älska din stadskärna. 

Ibland är det lätt att ta det för givet. En stadskärna som sjuder av liv och lust, butiker,  caféer, restauranger, hotell, salonger och kultur. Bakom varje verksamhet finns alltid  någon som brinner för sitt jobb, mötet med dig och som bidrar till din upplevelse. För dem  betyder du allt. Dessutom. Tänk på alla positiva bieffekter det ger, som fler arbeten, ökade  skatteintäkter, större trygghet och en fortsatt levande atmosfär. Det är det sällan någon  som pratar om. Det finns alla skäl i världen att älska din stadskärna.

Fem effekter av en levande och attraktiv stadskärna:

  • Utbudet av butiker, restauranger och caféer
  • Fler arbetstillfällen, ökade skatteintäkter
  • Miljö och transporter
  • Naturliga mötesplatser
  • Nya upplevelser 

 

 

Utbudet av butiker, restauranger och caféer.

Det är en speciell känsla att vandra runt i en stadskärna med sitt utbud av varor, tjänster och  specialister. Hur ofta har du inte besökt stan enbart för att göra ett visst inköp och dessutom  kommit hem med något annat? Det blir lätt så när du tillbringar tid i en välkomnande och  inspirerande miljö. Ett besök består av så mycket mer. Människorna, mötena, dofterna, smakerna och ljuden.  

Visste du att 20% av alla svenska momsintäkter kommer från butiker, restauranger och andra  gatuplansaktiviteter i våra stadskärnor? Det innebär att konsumtion i stadskärnan bidrar till 220  offentliga miljarder som bland annat går till vård, skola och omsorg. Detta motsvarar drygt 20 000  kronor per capita. Källa WSP

 

Ett brett utbud av butiker, restauranger och caféer är mer än bara bekvämt. Det är  kultur. Precis som en dans manifesterar de mänsklig kreativitet och görs bara levande genom ett  samspel av individer. Och dessutom bidrar de till att stärka Sveriges ekonomi. 2019 uppgick stadskärnornas andel av den svenska detaljhandeln till 18%. Men utöver det monetära finns andra  värden som är viktiga att bevara. Många av verksamheterna drivs av lokala entreprenörer, med en  känslomässig förankring till sitt närområde. Deras insats bidrar till stadens unicitet och är viktig för  invånarnas självbild och stolthet. I förlängningen är det ofta den specifika lokala kulturen som  lockar besökare och turister till stadskärnan. De företag som inte drivs av en av en större kedja har  lättare att gå omkull i en kris, men är viktiga för få tillbaka besökarna efter exempelvis en pandemi.  Därför är det inte en kortsiktig, utan en långsiktig investering att stötta deras överlevnad. I en  levande stadskärna hittar man biblioteket, vårdcentralen tandläkaren, nagelsalongen och frisören  tillsammans med butiker, restauranger, caféer, biografer, teatrar, nattklubbar och barer. Charmen  ligger i den organiska blandningen. Där finns livet!  

 

Fler arbetstillfällen, ökade skatteintäkter. 

Det är som en lång kedja av reaktioner. Ju fler som väljer att handla hos de lokala aktörerna – butiker, salonger, restauranger, hotell – desto fler behöver anställas. Ju fler som erbjuds arbete,  desto högre blir skatteintäkterna i kommunen. Pengar som bland annat kan användas till att öka  välfärden i din stad, till exempel för bättre sjukvård, skola och äldreomsorg.  

Visste du att Stadskärnan är en attraktiv arbetsplats. 12 procent av de sysselsatta i en kommun arbetar i  stadskärnan. De som arbetar i stadskärnan representerar 12 procent av de totala  inkomstskatterna. Detta motsvarar omkring 85 miljarder kronor till stat och kommuner. Källa WSP 

Visste du att En ny, mindre klädbutik genererar cirka 2,5 miljon kr i omsättning per år och med det 1-4 nya jobb.  Källa Handelns betydelse för Sveriges ekonomi

 

Ju mer en stadskärna får – desto mer ger den tillbaka – många gånger om. När ett  stort antal människor bor och jobbar i ett område koncentreras köpkraften till en mindre yta. Det  gör att efterfrågan på varor och tjänster i området ökar, vilket ger näringslivet möjlighet att  blomstra och i förlängningen skapas fler arbetstillfällen. Och när fler arbetar i området blir  köpkraften ännu större – alltså inleds en positiv snöbollseffekt. I stadskärnan arbetar många  gånger fler jämfört med antalet som bor där, 99 procent för att vara exakt. Alla de behöver i sin tur  service och utbud av produkter i sitt närområde. Att handla lokalt minskar både onödig transporter  och sparar människors tid, så de i stället kan vara med familjen eller kanske hinna med lite extra  motion. Att stötta sin lokala handel bidrar till tillväxt, det inspirerar företagande och i slutändan  kommer mer skattemedel genereras till välfärden. Därför gynnas inte bara näringslivet utan även  skola, vård, omsorg och infrastruktur. Något som även ger området bra rykte och lockar till ännu fler  investeringar. En attraktivare stadskärna gör alltså inte bara livet mer spännande – det gör det också  lättare att leva.  

 

Miljö och transporter. 

Att handla lokalt är att handla hållbart. Och i vilken grad kan du själv påverka. Ett sätt kan vara att  ta sig till stadskärnan med ett miljösmart fordon. Ett annat sätt kan vara att handla  lokalproducerade varor. Samtidigt minskar du de övergripande transporterna eftersom du redan i  butiken får rätt vara i rätt storlek och inte behöver skicka returer.  

Visste du att de kommersiella gatuplansverksamheterna i stadskärnan ger ett positivt tillskott till  samhällsekonomin även när hänsyn tas till kostnader för klimatpåverkande utsläpp från  hushållens konsumtion. Källa WSP  

Visse du att 1 av 10 konsumenter genomför minst en retur per månad. Källa Svensk Handels Hållbarhetsundersökning 2020/2021 

 

De vanligaste anledningar till att varor går i retur som handel i fysisk butik helt eliminerar:  

– Varan såg inte ut som i webbutiken eller motsvarade inte förväntningarna 

– Fel storlek (om man provar på plats)  

-Paket hämtas inte ut 

-Transportskadade varor 

-Fel vara levererades

 

En del av stadskärnans renässans beror på att den har förutsättningarna att möta  framtidens krav på hållbarhet. Mellan åren 2007 till 2017 minskade utsläppen från vägtransporter  något – men 2018 bröts den positiva trenden. E-handeln har satt sina avtryck på klimatet, och det  

har flera orsaker. Fria leveranser och returer är en självklar del av många e-handlares sätt att locka  kunder, vilket bidrar till kraftigt ökande lastbilstransporter. Det har även fört med sig helt nya  konsumtionsvanor. Beställningar på en mängd varor som ska testas i hemmet resulterar ofta i att  majoriteten skickas tillbaka. Det kan bero på att varan inte motsvarade utseendet i webbutiken, att  det är fel storlek, att konsumenten ångrat sig, att syftet var att testa flera varor, att varor endast  används för att ta foton, att fel vara levererats, att paket aldrig hämtas ut eller på grund av  transportskador. En av tio konsumenter genomför minst en retur per månad. Samtidigt finns det  aktörer från utlandet som billigt eller kostnadsfritt erbjuder sina kunder att köpa hem produkter  som skickas från andra sidan jorden. Ofta direkt från fabriker som inte prioriterar varken hållbara  material eller rimliga arbetsvillkor. Men det finns fler anledningar till att handla i stadskärnan än  att göra en insats för klimatet. Äkthet, upplevelse-shopping, social interaktion, god service och  omedelbar leverans. Detta är också anledningar som gör handel i stadskärnan relevant nu och i  framtiden. Det som behövs är en ökad medvetenhet från konsumenter – kombinerat med  innovation och förnyelse av den fysiska kundupplevelsen.  

 

Naturliga mötesplatser.  

Att träffas i stadskärnan är något naturligt. Hur ofta har du inte själv bestämt att ses på torget, en  gata utanför en butik, vid en staty eller kanske på ett café? Det är här många möts för att göra  något tillsammans, samtala, se en utställning, fika, promenera i en park eller äta lunch.  Stadskärnan har en självklar plats när det handlar om social samvaro och att bygga broar mellan  olika kulturer.  

 

Fixa några av vardagens alla ärenden. Hämta inspiration i parkerna under en  promenad. Jobba lite tillsammans med en kopp kaffe på ett café eller ”coworking-space”. Eller  kanske bara fördriva tiden på den där favoritplatsen. Det finns många anledningar att besöka  stadskärnan. En av de absolut viktigaste är att mötas. En levande stadskärna låter människor träffa  och knyta band till varandra – det är samhällets gemensamma vardagsrum. En centralort är i regel  också centrum för näringsliv, utbildning och humankapital vilket för samman idéer och kulturer.  Staden är öppen för alla! Men för att svenska stadskärnor ska hållas tillgängliga och attraktiva  krävs det ett genomflöde av människor. Det bidrar till att verksamheter har råd med de extra  lönerna och att betala hyran. I spåren av coronapandemin och detaljhandelns förflyttning till nätet  har många kommersiella verksamheter tappat antalet besökare och därmed försäljning. Utöver  intäkter bidrar ökade flöden även till trygghet i det allmänna rummet. Boende eller arbetare, besökare eller turister – alla är en förutsättning för stadskärnans välmående. Sedan behövs det  också politiska insatser för att säkra den individuella friheten och hälsan genom exempelvis  utökad belysning nattetid. Och prioritering av tillgängliga offentliga mötesplatser – som gröna  rekreationsområden eller urbana möbler och sittplatser. Varje insats skapar fler naturliga  mötesplatser. 

 

Nya upplevelser.  

Exakt vad som är en upplevelse är upp till var och en. Håll med om att det finns många möjligheter  till just sådana i stadskärnan. Allt från dofterna av nybakat bröd, ljudet av porlande vatten och  vackra installationer till butiksskyltning, livekonsert och mötet med någon du inte sett på väldigt  länge. Det stora finns ofta i det lilla, och det allra mesta är faktiskt helt gratis.  

 

Vad är det egentligen som gör livet värt att leva? Ett enkelt svar på den frågan är  att det fylls av innehåll. Och i livets alla skeden finns stadskärnan där som en följeslagare – ständigt  redo med nya upplevelser. Som barn är de stora världarna i lekparkerna, biblioteken och badhusen  det roligaste som finns. Som ungdom är snabbmatshaken, modebutikerna och biograferna de första miljöerna att känna sig självständig i. Som vuxen kanske stadskärnan inte hinner besökas på  kontorstid, men på barer och restauranger händer livet under kvällstid. Och som senior kan  äntligen teater och kulturliv ta sin rättmätiga plats i vardagen. Dessa är bara några få exempel – alla  har sina egna historier från stadskärnan, även för de människor som inte lever vardagen i stadens  hektiska folkliv fyller stadskärnan en viktig funktion. Det populäraste resmålet för den svenska  resenären under en ”Svemester” är att uppleva städer – med nöjesliv, museer och  restaurangbesök. Satsningar på stadskärnor ger ringar på vattnet som kan vara svåra att förutse.  Innehållet i Sveriges alla stadskärnor är ett resultat av ändlösa förändringar genom historien, och  städerna kommer överleva genom anpassning. Hur Sveriges stadskärnor ska se ut i framtiden och  vilka upplevelser de ska erbjuda bestämmer vi gemensamt. Genom samverkan, konsumentmakt  och politisk påverkan.

 

 

Ingen puls utan din. 

Fundera på det. Den personliga servicen många verkar ha glömt nu när näthandeln lovsjungs. Tänk  igenom det. Att skatteintäkterna ökar i takt med den lokala handeln. Att antalet arbetstillfällen blir  fler. Vilket skapar mer skatteintäkter. Du kan säkert förstå det. Det är de pengarna som betalar dina barns skolgång, omsorgen och att det planteras blommor i en park nära dig. Att de långa  transporterna minskar. Känslan av att klämma och känna på en produkt. Alla möten med människor.  Beslutet är ditt. Men ingen puls utan din. 

Ibland är det lätt att ta det för givet. En stadskärna som sjuder av liv och lust, butiker, caféer,  restauranger, hotell, salonger och kultur. Tänk också på alla positiva bieffekter det ger, som fler  arbetstillfällen, ökade skatteintäkter, större trygghet och en fortsatt levande atmosfär. Det är det  sällan någon som pratar om. Beslutet är ditt. Men ingen puls utan din. 

 

”Ingen Puls utan din” är en nationell upplysningskampanj som belyser vikten av just din närvaro i  stadskärnan. Över 40 städer runt om i Sverige står bakom kampanjen.