Pressbyrån Botulfsplatsen

Opening hours

  • Monday: 6.30-21.00
  • Tuesday: 6.30-21.00
  • Wednesday: 6.30-21.00
  • Thursday: 6.30-21.00
  • Friday: 6.30-21.00
  • Saturday: 8.00-21.00
  • Sunday: 9.00-20.00

Address

  • Botulfsplatsen 3a
  • 223 50 Lund
Phone: 046-211 58 13